02 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், நல்லூர்


கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம்.

இடம்: நல்லூர்
மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி
மறைமாவட்டம்: குழித்துறை

நிலை: கிளைப்பங்கு
பங்கு தளம்: புனித சவேரியார் ஆலயம், மார்த்தாண்டம்

குடும்பங்கள்: 150
அன்பியங்கள்: 6
ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 08.30 மணிக்கு

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி F. ஜோண்ஸ் கிளிட்டஸ்

திருவிழா : நவம்பர் மாதத்தில்

சிறு குறிப்பு : 2019 ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் இவ்வாலய 50வது ஆண்டு விழா கொண்டாட இருக்கின்றனர். மேலும் ஆலயமானது மார்த்தாண்டம் (குழித்துறை) ரயில் நிலையத்திற்கருகில் இருப்பது தனிச்சிறப்பு.