⛪ சிவகங்கை மறைமாவட்டம்

சிவகங்கை மறைமாவட்டம்


63 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கடலாடி

142 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கீழக்கரை

177 காணிக்கை மாதா ஆலயம், முத்துப்பேட்டை

268 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்

269 அற்புத குழந்தை இயேசு திருத்தலம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்

270 தூய சவேரியார் ஆலயம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்

271 தூய சந்தியாகப்பர் ஆலயம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்

338 புனித அருளானந்தர் திருத்தலம், ஓரியூர்

422 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கோடாரேந்தல்

503 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கீழக்கரை

545 புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயம், உதாரப்புலி

600 திரு இருதயங்களின் ஆலயம், சருகணி

624 புனித பதுவை அந்தோணியார் ஆலயம், கல்லடிதிடல்

625 புனித அன்னை தெரசா ஆலயம், வல்லனி

630 புனித சுவக்கின் அன்னாள் ஆலயம், குருமிலாங்குடி

633 புனித சிந்தாத்திரை அன்னை ஆலயம், தொண்டி

634 தூய சகாய அன்னை ஆலயம், சாலைக்கிராமம்

635 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், சாத்தனூர்

636 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், புதுக்கோட்டை

637 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், செஞ்சை - காரைக்குடி

638 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், அய்யம்பட்டி

639 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், பரத்தவயல்

644 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், நன்னியாவூர்

645 புனித வியாகுல மாதா ஆலயம், தெற்கு கீரனூர்

649 புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயம், கட்டனூர்

651 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், ஓரிக்கோட்டை

654 புனித செபமாலை மாதா ஆலயம், சீவலாதி

658 புனித அருளானந்தர் ஆலயம் பனிதிவயல்

662 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சூசையப்பர்பட்டணம்

715 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், காளையார்கோவில்

726 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், ஆவுடைபொய்கை

728 புனித சந்தியாகப்பர் ஆலயம், ரோச்மாநகர்

730 புனித அன்னாள் ஆலயம், நரிப்பையூர்

731 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், வேர்க்கொட்டு இராமேஸ்வரம்

732 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், வேர்க்கொட்டு இராமேஸ்வரம்

756 மூவரசர்கள் ஆலயம், முத்துச்செல்லபுரம்

769 அற்புதக் குழந்தை இயேசு ஆலயம், உலகநாதபுரம்

776 திருஇருதய ஆண்டவர் திருத்தலம், இடைக்காட்டூர்

777 அருள்மாதா ஆலயம், முப்பையூர்

791 தூய ஆவியார் ஆலயம், இராசசிங்க மங்களம்

872 புனித செபஸ்தியார் திருத்தலம், கொக்கூரணி

908 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம், நாட்டரசன்கோட்டை

909 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், காட்டுச்சூரை

915 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், இராமநாதபுரம்