⛪ தஞ்சாவூர் மறைமாவட்டம்

தஞ்சாவூர் மறைமாவட்டம்


24 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், கோமல்

57 புனித சவேரியார் ஆலயம், திருமணங்குடி

72 ஆரோக்கிய அன்னை நடுத்திட்டு ஆலயம், வேளாங்கண்ணி

73 மாதாகுளம் ஆலயம், பழைய வேளாங்கண்ணி

74 ஆரோக்கிய அன்னை ஆராதனை ஆலயம், வேளாங்கண்ணி

75 ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், வேளாங்கண்ணி

101 அதிசய மாதா ஆலயம், ஆலங்குடி

108 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், கும்மங்குளம்

119 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கருங்கண்ணி

149 விடியற்காலை விண்மீன் ஆலயம், வேளாங்கண்ணி

234 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சஞ்சாய நகர்

275 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், பெரும்பண்ணையூர்

280 புனித வியாகுல அன்னை ஆலயம், அரசடிபட்டி

286 புனித சவேரியார் ஆலயம், புனல்வாசல்

298 கார்மெல் குழந்தை இயேசு திருத்தலம், தஞ்சாவூர்

301 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மைக்கேல்பட்டி

309 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம், கோகூர்

315 பாத்திமா அன்னை ஆலயம், பாத்திமாநகர்

319 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கீழ்வேளூர்

446 தூய வளனார் ஆலயம், கோட்டைக்காடு

476 புனித கித்தேரியம்மாள் ஆலயம், கே.கே.பட்டி

590 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், வேளாங்கண்ணி

601 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், ஏகணிவயல்

607 புனித பாத்திமா அன்னை ஆலயம், நாகூர்

734 புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயம், ஆத்துக்குடி

825 தூய அடைக்கல மாதா ஆலயம், குலப்பெண்பட்டி

827 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கட்டக்குடி

830 புனித அன்னாள் ஆலயம், தேவதானம்

832 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மடப்புரம்

833 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், திருத்துறைப்பூண்டி

967 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், முதல்சேரி