⛪ தர்மபுரி மறைமாவட்டம்

தர்மபுரி மறைமாவட்டம்


219 தூய கார்மேல் அன்னை ஆலயம், B. பள்ளிப்பட்டி

220 தூய லூர்து அன்னை திருத்தலம், B. பள்ளிப்பட்டி

327 புனித மரிய மதலேனாள் ஆலயம், கொல்லப்பட்டி

472 சம்மனசுகளின் இராக்கினி அன்னை ஆலயம், கடகத்தூர்

546 வழித்துணை வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலயம், சூளகிரி

561 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், சேசுராஜபுரம்

562 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், ஆரோக்கியபுரம்

758 தூய அடைக்கல மாதா ஆலயம், எலத்தகிரி

759 புனித பாத்திமா அன்னை திருத்தலம், கிருஷ்ணகிரி

761 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், கிருஷ்ணகிரி

765 புனித விண்ணரசி அன்னை ஆலயம், கந்திகுப்பம்

768 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், ஆவேரிப்பள்ளி

867 தூய கார்மேல் அன்னை ஆலயம், நெல்லிமரத்துப்பட்டி

869 தூய விண்ணரசி அன்னை ஆலயம், கோபசந்திரம்

870 இருதய ஆண்டவர் ஆலயம், மதகொண்டப்பள்ளி

886 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், பெரிய ஏரிக்கொடி

887 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், வி.மாதேப்பள்ளி

888 தூய லூர்து மாதா ஆலயம், சிப்காட் ஓசூர்

893 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், பாலக்கோடு

894 புனித சவேரியார் ஆலயம், கோவிலூர்

895 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், காத்தான்பள்ளம்

897 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், இராயக்கோட்டை

901 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், கெலமங்கலம்

903 புனித சவேரியார் ஆலயம், கேத்தம்பட்டி கேத்தனஹள்ளி

904 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், பொம்மிடி

906 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், செல்லியம்பட்டி

907 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், விசுவாசப்பட்டி

910 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், மத்திகிரி

911 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், அரூர்

918 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், ஊத்தங்கரை

927 தூய அடைக்கல அன்னை ஆலயம், அடைக்கலாபுரம்

928 புனித பதுவை அந்தோனியார் ஆலயம், சுண்டம்பட்டி

931 தூய இருதய ஆண்டவர் ஆலயம், ஓசூர்

934 தூய சகாய அன்னை ஆலயம், ஒன்னல்வாடி

936 தூய அமல அன்னை ஆலயம், கிறிஸ்துபாளையம்

939 தூய கார்மேல் அன்னை ஆலயம், தென்கரைக்கோட்டை

945 திருஇருதய ஆண்டவர் பேராலயம், தருமபுரி