⛪ தூத்துக்குடி மறைமாவட்டம்

தூத்துக்குடி மறைமாவட்டம்


17 புனித இராஜகன்னி மாதா ஆலயம், கடகுளம்

22 புனித இராயப்பர், சின்னப்பர் ஆலயம், இடிந்தகரை

29 புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம், தோப்புவிளை

32 புனித அந்தோணியார் ஆலயம் விசுவாசபுரம்

54 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், நெடுங்குளம்

60 மூன்று அரசர்கள் ஆலயம், கூத்தன்குழி

103 புனித அந்திரேயாஆலயம், உவரி

104 செல்வமாதா ஆலயம் (கப்பல்மாதா ஆலயம்) - உவரி

105 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம், உவரி

106 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், உவரி

118 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், தருவைக்குளம்

132 புனித சவேரியார் ஆலயம் இரம்மதபுரம்

135 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், மாதாநகர்

172 தூய சவேரியார் ஆலயம், சி. சவேரியார்புரம்

182 பரிசுத்த திருகுடும்ப தேவாலயம், வடக்கன்குளம்

183 தூய அந்தோணியார் ஆலயம், வடக்கன்குளம்

202 புனித பிரகாசியம்மாள் ஆலயம் பிரகாசபுரம்

214 புனித தோமையார் ஆலயம், தென்மயிலை நகர்

215 வேம்பார் துறைமுக பாதுகாவலர் புனித அந்தோனியார்

216 தூய சவேரியார் ஆலயம், வேம்பார்

217 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், வேம்பார்

224 புனித இராயப்பர் ஆலயம், இராயப்பபுரம்

226 புனித எஸ்தாக்கியார் ஆலயம், மிட்டாதார்குளம்

229 வியத்தகு வியாகுல மாதா ஆலயம், மலையன்குளம்

233 தூய சவேரியார் ஆலயம், தூத்துக்குடி

236 ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலம், அடைக்கலாபுரம்

244 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம், இடிந்தகரை

255 தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலம், திருவைகுண்டம்

256 தூய சுவாமிநாதர் ஆலயம், சுவாமிநாதபுரம்

257 தூய சூசையப்பர் ஆலயம், மலவரயானதம்

258 தூய சவேரியார் ஆலயம், அதலிகுளம்

259 தூய தோமையார் ஆலயம், மணல்குண்டு

260 தூய மத்தேசியார் ஆலயம், திருக்களூர்

261 தூய அன்னம்மாள் ஆலயம், ஆழ்வார்திருநகரி

272 புனித தஸ்நேவிஸ் மாதா ஆலயம், சிந்தாமணி

283 வான்படை தளபதி தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், அதிசயபுரம்

284 அதிசய மணல் மாதா முதன்மை திருத்தலம், சொக்கன்குடியிருப்பு

288 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கூட்டப்புளி

289 உலக இரட்சகர் திருத்தலம், திசையன்விளை

300 பனிமய மாதா திருத்தலப் பேராலயம், தூத்துக்குடி

337 புனித ஆரோக்கிய நாதர் ஆலயம், நாகல்குளம் உள்வாய்

340 திருச்சிலுவை திருத்தலம், மணப்பாடு

352 புனித பிரான்சிஸ் போர்ஜியார் ஆலயம், தண்டேயர்விளை

377 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், கலந்தபனை

379 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், தளபதி சமுத்திரம், பெருமளஞ்சி

385 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வடக்கு வேப்பிலாங்குளம்

387 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், ஏரல்

388 புனித தோமையார் ஆலயம், அதிசயபுரம்

389 புனித சந்தியாகப்பர் ஆலயம், கொற்கை

390 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், திருவழுதிநாடார் விளை

391 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அரசன்குளம்

397 புனித குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், புஷ்பவனம்

398 பாத்திமா அன்னை திருத்தலம், வள்ளியூர்

433 புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், கிழவனேரி

434 புனித சந்தனமாதா ஆலயம், தெற்கு ஆறு புளி

435 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், நடு ஆறு புளி

436 புனித சவேரியார் ஆலயம், புதுகுடியிருப்பு

437 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், செம்பாடு

439 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நாட்டார்குளம்

447 தூய அலங்கார உபகார அன்னை ஆலயம், தூத்துக்குடி

451 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அரசூர் பூச்சிக்காடு

458 பரிசுத்த பரலோக அன்னை ஆலயம், பிரகாசபுரம்

460 தூய சிந்தாயாத்திரை மாதா திருத்தலம், தூத்துக்குடி

473 புனித தோமையார் ஆலயம், வீரபாண்டியன்பட்டணம்

509 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அச்சம்பாடு

528 தூய ஆவி ஆலயம், வேம்பார்

565 புனித சவேரியார் ஆலயம், புன்னைக்காயல்

566 புனித இராஜகன்னி மாதா ஆலயம், புன்னைக்காயல்

567 புனித தோமையார் ஆலயம், புன்னைக்காயல்

591 புனித யாகப்பர் ஆலயம், மணப்பாடு

614 புனித சவேரியார் ஆலயம், சங்கனான்குளம்

620 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், இஞ்ஞாசியார்புரம்

621 குழந்தை இயேசு ஆலயம், வெம்பூர்

622 பரிசுத்த பரிபூரண அன்னை ஆலயம், பழையகாயல்

660 புனித கித்தேரியம்மாள் ஆலயம், கூத்தன்குழி

671 புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம், கீழவைப்பாறு

694 புனித ஜார்ஜியார் புனித தோமையார் ஆலயங்கள், திருமூலநகர்

701 புனித மரியாயின் மாசற்ற திருஇருதய ஆலயம், சாத்தான்குளம்

708 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், இனிகோ நகர், தூத்துக்குடி

713 புனித அந்தோனியார், கத்தரீனம்மாள் ஆலயம், அந்தோணியார்புரம்

716 புனித பார்பரா ஆலயம், பார்பரம்மாள்புரம்

740 புனித வியாகுல அன்னை ஆலயம், சிப்பிகுளம்

741 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், குளத்தூர்

742 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், கல்லூரணி

743 புனித சவேரியார் ஆலயம், வேப்பலோடை

746 உலக இரட்சகர் ஆலயம், தாதன்குளம்

752 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், குரூஸ்புரம்

760 உலக மீட்பர் ஆலயம், நெடுங்குளம்

766 புனித பரலோக மாதா ஆலயம், வெங்கட்ராயபுரம்

770 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், கொம்பாடி

771 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், கொ.தளவாய்புரம்

772 புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், மணியாச்சி

773 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், பாறைக்குட்டம்

774 குழந்தை இயேசு ஆலயம் பச்சைபெருமாள்புரம்

808 திருக்குடும்ப-குழந்தை இயேசு திருத்தலம், கால்டுவெல் காலனி

809 தூய பரலோக மாதா ஆலயம், இராஜபாண்டிநகர்

810 புனித மடுஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், தாளமுத்துநகர்

855 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், இடையன்குளம்

854 குழந்தை இயேசு ஆலயம், தெற்கு மீனவன்குளம்

853 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், வடக்கு மீனவன்குளம்

811 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், கீழமுடிமன்

812 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், ஞானப்பிரகாசியார் பட்டணம்

814 தூய நல்ல ஆலோசனை மாதா ஆலயம், வெள்ளப்பட்டி

816 புனித சலேத் மாதா ஆலயம், தினையூரணி

823 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், அழகப்பபுரம்

824 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், மேட்டுக்குடியிருப்பு

841 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், பாஞ்சை குடியிருப்பு

843 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், வரிப்பிலான்குளம்

845 புனித ஆசீர்வாதப்பர் திருத்தலம், பத்திநாதபுரம்

848 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், துவர்குளம்

853 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், வடக்கு மீனவன்குளம்

854 குழந்தை இயேசு ஆலயம், தெற்கு மீனவன்குளம்

855 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், இடையன்குளம்

856 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், பொத்தைசுத்தி

859 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், மேல துவரைகுளம்

861 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், சின்னக்கண்ணுபுரம்

862 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், சில்வர்புரம்

863 புனித ரீத்தம்மாள் ஆலயம் ரீத்தம்மாள்புரம்

874 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், முத்துலாபுரம்

878 புனித பரலோக மாதா ஆலயம், நடுக்காரங்காடு

881 புனித சவேரியார் ஆலயம், குசவன்குளம்

889 தூய சகாய மாதா ஆலயம், சகாயநகர் நாங்குநேரி

891 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், ஸ்ரீரங்கராஜபுரம்

892 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், துரைகுடியிருப்பு

899 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், உன்னங்குளம்

913 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், வாழைத்தோட்டம்

914 பாத்திமா அன்னை ஆலயம், பாத்திமாநகர் தூத்துக்குடி

935 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், சிவந்தியாபுரம்

937 புனித பாத்திமா மாதா ஆலயம், தெற்கு விஜய அச்சம்பாடு

938 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், விஜய அச்சம்பாடு

941 தூய லூர்து மாதா ஆலயம், அழகப்பபுரம்

943 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், அழகப்பபுரம்

946 புனித தோமையார் ஆலயம், தெற்கு விஜயநாராயணம்

960 புனித ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், மன்னார்புரம்