175 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், இரவிபுதூர்கடை


புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம்

இடம் : இரவிபுதூர்கடை

மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி

மறை மாவட்டம் : குழித்துறை

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி ஜார்ஜ் கிளமென்ட்

நிலை : கிளைப்பங்கு

பங்கு : புனித சூசையப்பர் ஆலயம், #மஞ்சாடி

குடும்பங்கள் : 88
அன்பியங்கள் : 4

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 06.30 மணிக்கு

செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 06.30 மணிக்கு புனித அந்தோணியார் குருசடி -யில் திருப்பலி.

அருட்பணி இயேசு ரத்தினம் அவர்கள் பணிக்காலத்தில் 13-05-2018 அன்று புதிய ஆலயம் அர்ச்சிக்கப்பட்டது.

தற்போது அருட்தந்தை ஜார்ஜ் கிளமென்ட் அவர்கள் பங்கு மக்களை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக வழி நடத்தி, இவ்வாலயத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள்.