⛪ வேலூர் மறைமாவட்டம்

வேலூர் மறைமாவட்டம்


27 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சேண்பாக்கம்

38 புனித தொன் போஸ்கோ ஆலயம், புலவன்பாடி

359 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், தேவனேந்தல்

361 அற்புத மாதா ஆலயம், கீழ்நாத்தூர்

362 புனித சவேரியார் ஆலயம், சோகனூர்

363 சகாய அன்னை ஆலயம், நந்தி வேடந்தாங்கல்

364 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், ஜானகாபுரம்

365 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், சோளிங்கர்

525 புனித கார்மேல் மலை மாதா திருத்தலம், இளையாங்கண்ணி

587 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், அல்லிகொண்டாப்பட்டு

597 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நரசிங்கபுரம்

604 புனித தோமினிக் சாவியோ ஆலயம், புலிவானந்தல்

605 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், அரும்பலூர்

606 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், கரைப்பூண்டி

618 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மோட்சவாடி

629 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், தேவிகாபுரம்

653 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், அழகானந்தல்

652 புனித அந்தோனியார் ஆலயம் சு. பாப்பம்பாடி

689 தூய பரிந்துரை மாதா ஆலயம், தும்பூர்

702 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், பாராசூர்

703 புனித சகாய அன்னை ஆலயம், இருங்கல்

706 புனித இலாரன்ஸ் ஆலயம், கஸ்தம்பாடி

754 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், பாலார் அணைக்கட்டு

871 புனித மரியாவின் மாசற்ற இருதய ஆலயம், வேட்டவலம்

879 தூய நற்கருணைநாதர் திருத்தலம், காட்பாடி

880 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், சேவூர்

962 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், ஆற்காடு