⛪ புதுவை-கடலூர் உயர்மறைமாவட்டம்

 புதுவை-கடலூர் உயர்மறைமாவட்டம்


18 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கோனை

51 விண்ணரசி அன்னை ஆலயம், மாரனோடை

146 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், வடலூர்

239 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், உப்பளம்

240 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், சத்தியமங்கலம்

347 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம், மேல் நாரியப்பனூர்

386 விண்ணரசி அன்னை ஆலயம், இருதயம்பட்டு

392 லூர்து அன்னை திருத்தலம், வில்லியனூர்

400 புனித பெரியநாயகி அன்னை திருத்தலம், கோணான்குப்பம்