199 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், தாழவேடு


புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம்

இடம் : தாழவேடு

மாவட்டம் :திருவள்ளூர்
மறை மாவட்டம் : சென்னை - மயிலை உயர் மறை மாவட்டம்

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி N. சேகர்

நிலை : கிளைப்பங்கு

பங்கு : தணிகை புதுமை மாதா திருத்தலம், திருத்தணி

குடும்பங்கள் : 8

ஞாயிறு திருப்பலி : இல்லை

சனிக்கிழமை மாலை 06.30 மணிக்கு திருப்பலி.