172 தூய சவேரியார் ஆலயம், சி. சவேரியார்புரம்


தூய சவேரியார் ஆலயம்

இடம் : சி.சவேரியார்புரம்

மாவட்டம் : தூத்துக்குடி
மறை மாவட்டம் : தூத்துக்குடி

நிலை : பங்குதளம்
கிளைப்பங்குகள் : 10

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி சே பீட்டர் பாஸ்டியான்

குடும்பங்கள் : 250

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 07. 30 மணிக்கு

திருவிழா : நவம்பர் 24 முதல் டிசம்பர் 3 வரை

பங்கு உதயமான வருடம் 1999.

சிறப்பு

பிரதி மாதம் முதல் வியாழன் நவநாள் திருப்பலி, திருமனி ஆராதனை, நோயாளிகள் மந்திரிப்பு மற்றும் சமபந்தி விருந்து நடைபெறும்.

வழித்தடம் : 

திருநெல்வேலி - சாத்தான்குளம் செல்லும் வழியில் சி.சவேரியார்புரத்தில் இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.