⛪ கும்பகோணம்/ குடந்தை மறைமாவட்டம்

கும்பகோணம்/ குடந்தை மறைமாவட்டம்


69 புனித சவேரியார் ஆலயம், சிக்கத்தம்பூர் பாளையம்

80 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் கோட்டப்பாளையம்

168 பூண்டி மாதா பேராலயம், பூண்டி

209 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், அரியலூர்

322 ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலம், வடுகர்பேட்டை

425 தூய அலங்கார அன்னை பேராலயம், வரதராசன்பேட்டை

427 தூய சலேத் மாதா திருத்தலம், கண்டியங்குப்பம்

428 புனித வனத்து அந்தோணியார் ஆலயம், மணக்கொல்லை

550 புனித அமல அன்னை ஆலயம், அமல ஆசிரமம், ஸ்ரீரங்கம்

551 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், உத்தமர்சீலி

552 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், பனையபுரம்

553 புனித மங்கள அன்னை ஆலயம், திருவளர்சோலை

554 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், திருவளர்சோலை

556 புனித தந்தை பியோ ஆலயம், நடுக்கொண்டையம்பேட்டை

557 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், சவேரியார்புரம், ஸ்ரீரங்கம்

611 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், மிக்கேல்பட்டி

615 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், சிவபுராணி

628 புனித உத்திரிய மாதா ஆலயம், ஆலத்துடையான்பட்டி

723 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், விழப்பள்ளம்

763 புனித அடைக்கல அன்னை திருத்தலம், ஏலாக்குறிச்சி

801 புனித அன்னாள் ஆலயம், கீழநெடுவாய்

802 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், பெரிய கிருஷ்ணாபுரம்

805 தூய ஜெயராக்கினி அன்னை ஆலயம், தொட்டியம்

807 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், தலைமலைப்பட்டி

818 புனித சவேரியார் ஆலயம், சேர்வைக்காரன்பட்டி

820 புனித இரபேல் அதிதூதர் ஆலயம், கொளக்குடி

822 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், தோளூர்ப்பட்டி

826 புனித பதுவை அந்தோனியார் ஆலயம், எறையூர்

882 புனித மார்ட்டின் தே போரஸ் ஆலயம், ஆண்டிமடம்

883 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், தஞ்சாவூரான் சாவடி

884 புனித வனத்து சின்னப்பர் புனித சவேரியார் ஆலயம், மேலநெடுவாய்

885 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், அருளானந்தபுரம் ஆண்டிமடம்

896 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், கிருஷ்ணாபுரம்

900 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், திருக்காவலூர்

954 புனித பாத்திமா மாதா ஆலயம், சன்னாபுரம்