⛪ மதுரை உயர்மறைமாவட்டம்

மதுரை உயர்மறைமாவட்டம்

10 தூய ஆவியானவர் ஆலயம், அனுமந்தன்பட்டி

16 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், தேனி மாவட்டம்

84 புனித சவேரியார் ஆலயம், ஜூபிலி டவுன், மதுரை

90 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், K. K நகர், மதுரை

112 அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலம், மதுரை

155 தூய சகாய மாதா ஆலயம், மதுரை

246 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சமயநல்லூர்

285 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், மரியானுஸ்நகர், சிவகாசி

336 சலேத் மாதா ஆலயம், சலேத்மாதாபுரம், மிக்கேல்பாளையம்

442 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், கம்பம்

466 புனித சந்தியாகப்பர் ஆலயம், உப்பத்தூர், சங்கராபுரம்

478 புனித வளனார் ஆலயம், ஞானஒளிவுபுரம்

488 புனித லூர்து அன்னை திருத்தலம், கோ. புதூர், மதுரை

489 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், மணலார், மேகமலை

563 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், கொடைக்கானல்

571 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கொடைக்கானல்

584 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கொடைக்கானல்

589 புனித பண்ணை மாதா ஆலயம், பண்ணைக்காடு

592 தூர்ஸ் நகர் புனித மார்ட்டின் ஆலயம், பெரியூர்

663 புனித அமல அன்னை ஆலயம், அய்யம்பாளையம்

687 புனித சகாய அன்னை ஆலயம், மலையடிப்பட்டி, இராஜபாளையம்

720 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், நக்கனேரி

745 தூய வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலயம், ஆர்.ஆர்.நகர்

778 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், டி.சிந்தலைச்சேரி

799 புனித அன்னை தெரசா ஆலயம், மீனம்பட்டி

806 புனித செபமாலை அன்னை ஆலயம், நிறைவாழ்வுநகர் விருதுநகர்

815 வேளாங்கண்ணி மாதா திருத்தலம், சுந்தரராஜபுரம்

838 புனித வனத்து அந்தோனியார் ஆலயம், புல்லக்கவுண்டன்பட்டி

840 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், ஒத்தையால்

849 புனித சவேரியார் ஆலயம், சோலைபட்டி

852 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், மேலப்புதூர்

875 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கரிமேடு

890 புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியார் திருத்தலம், நென்மேனி

902 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், வல்லம்பட்டி

905 புனித பதுவை அந்தோனியார் ஆலயம், அன்பின் நகரம்

919 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், ஏழாயிரம்பண்ணை

923 புனித ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலம், வாடிப்பட்டி

924 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், சூலக்கரை

950 அற்புத குழந்தை இயேசு திருத்தலம், கவிராயபுரம்

952 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், உகார்தேநகர் கொடைக்கானல்

958 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், திருவில்லிபுத்தூர்

959 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், திருவில்லிபுத்தூர்