198 குழந்தை இயேசு ஆலயம், வேலஞ்சேரி


குழந்தை இயேசு ஆலயம்

இடம் : வேலஞ்சேரி

மாவட்டம் : திருவள்ளூர்

மறை மாவட்டம் : சென்னை -மயிலை உயர் மறை மாவட்டம்

நிலை : கிளைப்பங்கு

பங்கு : தணிகை புதுமை மாதா திருத்தலம், #திருத்தணி

பங்குத்தந்தை அருட்பணி N. சேகர்

குடும்பங்கள் : 21

அன்பியம் : 1

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 06.45 மணிக்கு

திருவிழா : டிசம்பர் மாதம் 28 ம் தேதி ஒரு நாள்.