260 தூய மத்தேசியார் ஆலயம், திருக்களூர்


தூய மத்தேசியார் (மத்தேயு) ஆலயம்

இடம் : திருக்களூர், திருவைகுண்டம்

மாவட்டம் : தூத்துக்குடி
மறை மாவட்டம் : தூத்துக்குடி

நிலை : கிளைப்பங்கு
பங்கு : தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலம், திருவைகுண்டம்

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி மரியவளன்

குடும்பங்கள் : 3

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 10.00 மணிக்கு

திருவிழா : செப்டம்பர் மாதத்தில் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை.

தனிச்சிறப்புகள்:

சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஆலயம்.

அந்த காலகட்டத்தில், தற்போது பங்கு ஆலயமாக உள்ள தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலமானது, திருக்களூர் ஆலயத்தின் கிளையாக இருந்ததாக வரலாறு.

அப்போது இப்பங்கில் சிலநூறு குடும்பங்கள் இருந்தன. தொழில் தேடி இவ்வூர் மக்கள் வெளியூர், வெளிநாடுகளில் சென்று அங்கேயே தங்கி விட்டாதால், இங்கு குடுமாபங்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக குறைந்து கொண்டே வந்ததால், தற்போது தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலத்தின் கிளையாக மாற்றப்பட்டது.

தற்போது குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாக இருந்தாலும், வெளியூர் வெளிநாடுகளில் வாழும் இப்பங்கை சேர்ந்த அனைத்து மக்களும் திருவிழா காலங்களில் ஒன்று கூடுவர். திருவிழாவில் சுமார் இரண்டாயிரம் மக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்வார்கள்.

ஆலயத்தின் சுவர்கள் ஒன்றரை அடி அகலம் கொண்டவை என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.

இவ்வாலய புனிதரான தூய மத்தேயு -வை இம்மக்கள் தூய மத்தேசியார் என்றே அன்போடு அழைத்து வந்தனர். ஆகையால் மத்தேயு என்பது மத்தேசியார் ஆனது.

தற்போது பங்குத்தந்தை அருட்தந்தை மரியவளன் அவர்கள் தனிக்கவனம் செலுத்தி இவ்வாலய வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறார் என்பது தனிச்சிறப்பு.