⛪ செங்கல்பட்டு மறைமாவட்டம்

செங்கல்பட்டு மறைமாவட்டம்


39 இடைவிடா சகாய மாதா ஆலயம், துரைப்பாக்கம்

44 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், பம்மல்

89 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், மதனந்தபுரம்

249 குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், பாப்பநல்லூர்

265 புனித காணிக்கை அன்னை ஆலயம், மானாம்பதி கண்டிகை

281 தூய சகாய மாதா ஆலயம், படப்பை

292 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், இராஜகோபால் கண்டிகை

299 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், ஆலந்தூர்

302 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், மடுவின்கரை

303 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், நோபிள்தெரு, ஆலந்தூர்

305 அமலோற்பவ (ஜென்மராக்கினி) மாதா ஆலயம், ஆர்.என்.கண்டிகை

324 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், பொழிச்சலூர்

325 விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம், தர்காஸ்

329 காணிக்கை மாதா ஆலயம், செல்லம்பட்டிடை

339 குழந்தை இயேசு ஆலயம், சோழிங்கநல்லூர்

369 புனித யூதா ததேயு திருத்தலம், வாணுவம்பேட்டை

372 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், எறையூர்

456 திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயம், வளர்புரம்

465 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மொளச்சூர்

655 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வடக்கு செய்யூர்

669 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம், பாலவாக்கம்

710 புனித யோசேப்பு ஆலயம் K. K புதூர், மதுராந்தகம்

753 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், விப்பேடு

789 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம், நந்தம்பாக்கம்

817 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், வல்லம் -செங்கல்பட்டு

866 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், பால்நெல்லூர் வல்லம் கண்டிகை

873 புனித அமல அன்னை ஆலயம், எச்சூர்

933 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சேலையூர்

956 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், கருவேப்பம்பூண்டி மடம்