140 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், செபஸ்தியார்புரம்


புனித செபஸ்தியார் ஆலயம்

இடம் : செபஸ்தியார்புரம் (ஓச்சவிளை)

மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி
மறை மாவட்டம் : குழித்துறை

திருத்தந்தை : பிரான்சிஸ்
ஆயர் : மேதகு ஜெறோம் தாஸ்
பங்குத்தந்தை : அருட்பணி பெஞ்சமின்
இணை பங்குத்தந்தை : அருட்பணி அருள்

நிலை : கிளைப்பங்கு
பங்கு : புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், முன்சிறை

குடும்பங்கள் : 140
அன்பியங்கள் : 6

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 09.30 மணிக்கு.

திருவிழா : ஜனவரி மாதத்தில்.