⛪ பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்

பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்


08 பரலோக மாதா திருத்தலம், காமநாயக்கன்பட்டி

11 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், செவல்பட்டி

23 ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், கயத்தாறு

109 தூய இரபேல் அதிதூதர் ஆலயம், வல்லம்

127 அதிசய மின்னல் மாதா திருத்தலம், தன்னூத்து

164 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அகரக்கட்டு

165 தூய அடைக்கல அன்னை திருத்தலம், ஆண்டிப்பட்டி

190 திருமலை மாதா புனித லூர்து அன்னை திருத்தலம், திருமலாபுரம்

203 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கருத்தப்பிள்ளையூர்

212 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், கயத்தாறு

222 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் ஆலயம், சேர்ந்தமரம்

238 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், நாஞ்சான்குளம்

316 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், நற்கருணை ஆண்டவர் ஆராதனை ஆலயம், அலவந்தான்குளம்

330 திருத்தூதர் யாக்கோபு ஆலயம், வீரவநல்லூர்

346 புனித அருளப்பர் ஆலயம், ஊத்துமலை

575 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், புளியம்பட்டி

576 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், பண்டாரக்குளம்

583 புனித சவேரியார் ஆலயம், கோவிலாண்டனூர்

613 புனித சவேரியார் ஆலயம், வடக்கு வண்டானம்

617 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், வெள்ளாளங்கோட்டை

632 தூய இருதய அன்னை ஆலயம், நெட்டூர்

642 புனித யூதா ததேயு ஆலயம், மகாராஜாநகர்

643 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், பாளையங்கோட்டை

656 பரலோக அன்னை ஆலயம், வெங்கடாசலபுரம்

664 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் திருத்தலம், தென்காசி

670 புனித சின்னப்பர் திருத்தலம், சிங்கம்பாறை

672 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், தாளார்குளம்

673 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், வெய்க்காலிப்பட்டி

674 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், அம்பாசமுத்திரம்

677 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், இலந்தைகுளம்

678 தூய அடைக்கல மாதா ஆலயம், திருநெல்வேலி டவுன்

679 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், கண்டியப்பேரி

680 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், திருநெல்வேலி டவுன்

681 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், காந்திநகர்

682 புனித சவேரியார் ஆலயம், திருநெல்வேலி டவுன்

683 புனித சவேரியார் ஆலயம், லாலுகாபுரம்

684 புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், அபிஷேகப்பட்டி

685 புனித பரலோக மாதா ஆலயம், வெள்ளாளன்குளம்

686 புனித வியாகப்பர் ஆலயம், கருப்பந்துறை

691 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சங்கர்நகர்

727 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், வடமலைசமுத்திரம்

803 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கோரிப்பள்ளம்

804 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், கருப்பூர்

842 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம், KTCநகர்

912 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், கல்வெட்டான்குழி

920 புனித திருமுழுக்கு யோவான் ஆலயம், வாடியூர்

921 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், பெத்தநாடார்பட்டி

922 புனித அமல அன்னை ஆலயம், சிதம்பராபுரம்

925 புனித பரலோக அன்னை ஆலயம், மரியதாய்புரம்

940 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நாலாங்குறிச்சி

957 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், பங்களாகுடியிருப்பு

961 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், கல்லிடைக்குறிச்சி