271 தூய சந்தியாகப்பர் ஆலயம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்


தூய சந்தியாகப்பர் ஆலயம்

இடம் : T. சூசையப்பர் பட்டினம்

நிலை : கிளை ஆலயம்
பங்கு : தூய சூசையப்பர் ஆலயம், T. சூசையப்பர் பட்டினம்

மாவட்டம் : இராமநாதபுரம்
மறை மாவட்டம் : சிவகங்கை

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி அருள் சந்தியாகு
இணை பங்குத்தந்தை : அருட்பணி செபாஸ்டின்

ஞாயிறு திருப்பலி : இல்லை

வியாழக்கிழமை திருப்பலி : மாலை 05.45 மணிக்கு

திருவிழா : 

ஜூலை மாதம் 25 -ஆம் தேதி நிறைவடைகின்ற வகையில் பத்து நாட்கள்.

T. சூசையப்பர் பட்டினம் பங்கின் நான்கு ஆலயங்களில் இவ்வாலயமும் ஒன்று.

பங்கில் 3000 குடும்பங்கள் உள்ளன.

தற்போது இவ்வாலயத்தை பெரிதாக கட்ட முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது.

வழித்தடம் : 

இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் சாலையில் தங்கச்சிமடத்தில் T. சூசையப்பர் பட்டினத்தில் இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.