⛪ திருச்சி மறைமாவட்டம்

திருச்சி மறைமாவட்டம்


169 உலக மீட்பர் பேராலயம், திருச்சி

227 தூய பனிமய மாதா ஆலயம், மலையடிப்பட்டி

218 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், மலையடிப்பட்டி

235 புனித தோமையார் மலை திருத்தலம், மலையடிப்பட்டி

310 ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், தெப்பக்குளம், கருங்குளம்

313 செங்கோல் மாதா ஆலயம், திருமலைராயபுரம்

349 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், T மேலப்பட்டி, திருமலைராயபுரம்

416 புனித பெரியநாயகி மாதா ஆலயம், பெரிய தம்பி உடையான்பட்டி

454 தூய இஞ்ஞாசியார் தேவாலயம், சாத்தம்பட்டி

499 புனித ஆரோக்கிய மலைமாதா திருத்தலம், அம்மாசத்திரம்

650 புனித மரியன்னை கத்தீட்ரல் பேராலயம், திருச்சிராப்பள்ளி

693 குழந்தை இயேசு ஆலயம் திருநகர்

717 புனித பாத்திமா அன்னை ஆலயம், புத்தூர்

722 புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், கானப்பாடிபுதூர்

724 புனித லூர்து மாதா ஆலயம், பொன்னக்கோன்பட்டி

733 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், இராயன்பட்டி

736 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், சுப்ரமணியபுரம்

738 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், கிராப்பட்டி

749 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், மலைத்தாதம்பட்டி

764 புனித சந்தியாகப்பர் ஆலயம், புதுப்பட்டி

779 புனித பதுவை அந்தோனியார் ஆலயம், கல்பாளையத்தான்பட்டி

782 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், நொச்சிமேடு இருதயபுரம்

821 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், காட்டுப்புத்தூர்

829 புனித ஸ்நாபக அருளப்பர் ஆலயம், N.பூலாம்பட்டி

835 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கைலாசபுரம்

858 புனித ஆசிர்வாதப்பர் ஆலயம், புத்தாநத்தம்

969 புனித பெரியநாயகி மாதா திருத்தலம், ஆவூர்