256 தூய சுவாமிநாதர் ஆலயம், சுவாமிநாதபுரம்


தூய சுவாமிநாதர் ஆலயம்

இடம் : சுவாமிநாதபுரம், திருவைகுண்டம்

மாவட்டம் : தூத்துக்குடி
மறை மாவட்டம் : தூத்துக்குடி

நிலை : கிளைப்பங்கு
பங்கு : தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலம், திருவைகுண்டம்

பங்குத்தந்தை : அருட்தந்தை மரியவளன்

குடும்பங்கள் : 3
ஞாயிறு திருப்பலி : இல்லை

மாதத்தில் இரண்டு நாட்கள் மாலையில் திருப்பலி நடைபெறும்.

திருவிழா : ஆகஸ்ட் மாதம் 08 -ஆம் தேதி நிறைவடைகின்ற வகையில் மூன்று நாட்கள்.

வெறும் மூன்று குடும்பங்கள் மட்டுமே இவ்வாலயத்தில் இருந்தாலும், பங்குத்தந்தையவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு மாதம் இருமுறை திருப்பலி தவறாமல் ஒப்புக் கொடுப்பது சிறப்பு.

வழித்தடம் : திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் சாலையில் திருவைகுண்டம், சுவாமிநாதபுரத்தில் இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.