⛪ சேலம் மறைமாவட்டம்

சேலம் மறைமாவட்டம்


06 ஜெயராக்கினி அன்னை ஆலயம், ஆத்தூர்

126 ஜெயராக்கினி அன்னை இணைப் பேராலயம், சேலம்

231 குழந்தை இயேசு கதீட்ரல் பேராலயம், அரிசிபாளையம்

304 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், சடையம்பாளையம்

407 தூய தமத்திரித்துவ ஆலயம், SPB காலனி

408 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம் KPL நகர்

417 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், சோழசிராமணி

423 புனித அந்தோணியார் அருட்தலம், பள்ளிபாளையம்

424 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், தோக்கவாடி

430 புனித மரியன்னை ஆலயம், மாதாபுரம், பள்ளிபாளையம்

438 புனித மரிய மதலேனாள் திருத்தலம், மதியம்பட்டி

448 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், இ. காட்டூர்

449 புனித மரிய மதலேனாள் ஆலயம், ஓடப்பள்ளி

450 தூய செல்வநாயகி அன்னை ஆலயம், எடப்பாடி

453 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், இராசிபுரம்

455 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நாமகிரிப்பேட்டை

459 புனித செசிலி ஆலயம், RC பேட்டப்பாளையம்

463 புனித யூதா ததேயு ஆலயம், பேளுக்குறிச்சி

467 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், புதுத்தெரு, மோகனூர்

468 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், மணியங்காளிப்பட்டி

471 புனித செல்வநாயகி அன்னை ஆலயம், மோகனூர்

475 தூய கார்மேல் அன்னை ஆலயம், காக்காவேரி

479 புனித திருமுழுக்கு யோவான் ஆலயம், திருமனூர்

480 தூய ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலம், சேந்தமங்கலம்

481 புனித மங்கள மாதா ஆலயம், மங்களபுரம்

482 குழந்தை இயேசு ஆலயம், கொல்லிமலை

483 தூய ஆவியார் ஆலயம், அக்ரஹாரம்

484 புனித இஞ்ஞாசியார் ஆலயம், மின்னாம்பள்ளி

485 புனித மார்ட்டீனார் ஆலயம், காரிப்பட்டி

486 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், நாமக்கல்

490 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், மஞ்சக்குட்டை

491 உலக மீட்பர் ஆலயம், பாச்சல்

492 புனித பார்பரம்மாள் ஆலயம், மின்னாம்பள்ளி

493 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கோவில்மேடு

494 புனித கார்மேல் மாதா ஆலயம், குன்னமலை

495 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம், ஏற்காடு

497 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், புங்கவாடி

498 புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலயம், கடம்பூர்

502 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், பெருங்குறிச்சி

504 புனித சவேரியார் ஆலயம், கொசவம்பட்டி

505 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சன்னியாசிகுண்டு

506 புனித சார்லஸ் பொரோமியோ ஆலயம், தாரமங்கலம்

507 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், ஊ. மாரமங்கலம்

510 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் ஆலயம், பட்டணம்

511 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், கெங்கவல்லி

512 புனித யூதா ததேயு ஆலயம், இரும்பாலை, சேலம்

515 புனித மிக்கேல் ஆலயம், அழகாபுரம்

518 தூய திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம், செந்தாரப்பட்டி

519 புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் ஆலயம், கருமந்துறை

521 தூய சலேத் அன்னை ஆலயம், கோனேரிப்பட்டி

524 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், ஜான்சன்பேட்டை

531 புனித மரிய மதலேனாள் ஆலயம், பட்லூர்

532 புனித வனத்து அந்தோணியார் புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலயம், துத்திக்குளம்

536 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம், சூரமங்கலம்

539 புனித திருமுழுக்கு யோவான் ஆலயம், மணியனூர்

541 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், மாஞ்சோலை

542 புனித விண்ணரசி மாதா ஆலயம், கொக்கராயன்பேட்டை

558 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், நவமங்கலம்

564 புனித பவுல் ஆலயம், இளநகர்

573 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், சின்னப்பம்பட்டி

574 வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயம், கொங்கணாபுரம்

577 புனித மகதலா மரியாள் ஆலயம், கோதூர்

579 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், கொங்கரப்பட்டி

580 குழந்தை இயேசு ஆலயம், யாமப்பள்ளி

582 அன்னை ஜெயராக்கினி ஆலயம், ஓமலூர்

586 புனித பாத்திமா அன்னை ஆலயம், பள்ளத்தாதனூர்

588 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், அணியார்

593 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், RC ரெட்டியூர்

596 புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலயம், காட்டுவட்டம்

598 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் திருத்தலம், RC செட்டிப்பட்டி

599 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், K. மோரூர்

602 புனித மரியன்னை ஆலயம், மாரப்பநாயக்கன்பட்டி

603 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், தும்மங்குறிச்சி

608 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், மொளசி

609 புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் ஆலயம், ஜமீன் இளம்பள்ளி

610 புனித சவேரியார் ஆலயம், இறையமங்கலம்

612 புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலயம், வடுகப்பாளையம்

619 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், கூட்டாத்துப்பட்டி

623 புனித விண்ணரசி மாதா ஆலயம், கொத்தமங்கலம்

665 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் ஆண்டிப்பட்டி

675 புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலயம், சின்னப்பநகர்

690 புனித சூசையப்பர் திருத்தலம், சித்தாளந்தூர்

868 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், வாழப்பாடி