35 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், பாலவிளை


புனித அந்தோணியார் ஆலயம்.

இடம் : பாலவிளை.

மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி
மறை மாவட்டம் : குழித்துறை.

நிலை : பங்குதளம்
கிளைகள் : இல்லை.

குடும்பங்கள் : 320
அன்பியங்கள் : 10

ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 06.30 மணிக்கு.

பங்குத்தந்தை : அருட்பணி புஷ்பராஜ்.

திருவிழா : ஜூன் 13 புனித அந்தோணியார் நாளை உள்ளடக்கிய பத்து நாட்கள்.

2010 ம் ஆண்டு மே மாதம் தனிப்பங்காக உயர்ந்தது.