ஆலய தகவல்களைத் தந்து உதவிய அருட்பணியாளர்கள்!

 ✝️Archdiocese of Chennai -Mylapore:

🌷1. Rev. Fr. Ambrose 

🌷2. Rev. Fr. N. Sekar

🌷3. Rev. Fr. Arokiasamy, IVD

🌷4. Rev. Fr. Jude Pragasam 

🌷5. Rev. Fr. Peter Thumma 

🌷6. Rev. Fr. John Louis 

🌷7. Rev. Fr. Pradeep Christopher 

🌷8. Rev. Fr. Felix Philip 

🌷9. Rev. Fr. John Millar, MMI

🌷10. Rev. Fr. V. Amalraj, OMI

🌷11. Rev. Fr. M. Anthony Dhas, OFM Cap

🌷12. Rev. Fr. Gabriel, FXC

🌷13. Rev. Fr. Maria Louis, SDB

🌷14. Rev. Fr. M. W. Praveen 

🌷15. Rev. Fr. Greeth Mathews 

🌷16. Rev. Fr. Arokia Charles, MMI

🌷17. Rev. Fr. A. Pappuraj

🌷18. Rev. Fr. Alex Sagayaraj

🌷19. Rev. Fr. Y. S. Arokia Raj

🌷20. Rev. Fr. A. Simon, OFM

🌷21. Rev. Fr. E. Manuel

🌷22. Rev. Fr. Paul Jayakumar, C.Ss.R

🌷22. Rev. Fr. K. J. Varghese Rozario

🌷23. Rev. Fr. E. Sandiyagu Iruthayaraj

🌷24. Rev. Fr. Arul Jesudass

🌷25. Rev. Fr. S. Ignatius Thomas


✝️Archdiocese of Pondichery -Cuddalore:

🌹1. Rev. Fr. Jeyaseelan

🌹2. Rev. Fr. M. Kaspar 

🌹3. Rev. Fr. Z. M. Devasagayaraj 

🌹4. Rev. Fr. Anandaraj 

🌹5. Rev. Fr. G. Sagayanathan

🌹6. Rev. Fr. A. Arokiadas (Melsithamur Parish)

🌹7. Rev. Fr. A. Arokiadas (Kanakkankuppam Parish)

🌹8. Rev. Fr. A. Arputharaj

🌹9. Rev. Fr. J. Arulpragasam

🌹10. Rev. Fr. A. Edward Francis

🌹11. Rev. Fr. S. Albert

🌹12. Rev. Fr. T. Praveen Kumar


✝️Archdiocese of Trivandrum:

💙1. Rev. Fr. Rejeesh Babu  

💙2. Rev. Fr. Assisi John Sumesh 

💙3. Rev. Fr. Freddy Solomon 

❤️4. Rev. Fr. Ancel Antony, CMF

❤️5. Rev. Fr. Jerome Amirthaiyan


✝️Diocese of Dumka: (Jharkhand)

🍏1. Rev. Fr. Alphonse Raj 


Diocese of Khandwa: (Madya Pradesh)

🪴1. Rev. Fr. Sujin Raj


ArchDiocese of New Delhi:

🍎1. Rev. Fr. Doni, MMI

🍎2. Rev. Fr. John Rethinam, MMI


Archdiocese of Jubha (South Sudan):

🌹1. Rev. Fr. P. I. Vinoth Kumar, MMI


Diocese of Wau (South Sudan)

🥭1. Rev. Fr. Paniyadimai John Bosco, MMI


Diocese of Shimoga (Karnataka)

🌟1. Rev. Fr. Antony Peter


Diocese of Ballari (Karnataka)

✨1. Rev. Fr. Jose Prakash


Diocese of Sulthanpet (Kerala)

💚1. Rev. Fr. M. Paul

💚2. Rev. Fr. A. Albert Anandraj


✝️Diocese of Chingleput:

💐1. Rev. Fr. S. Valan, SVD

💐2. Rev. Fr. Johnson Vijay 

💐3. Rev. Fr. Clement Bala 

💐4. Rev. Fr. Arokia Raj, OMI

💐5. Rev. Fr. John Joseph, OSM 

💐6. Rev. Fr. A. Martin Joseph 

💐7. Rev. Fr. Pathinathan, OMI

💐8. Rev. Fr. Vimal Kumar, MMI

💐9. Rev. Fr. Michael Suresh 

💐10. Rev. Fr. Thomas Prem Kumar

💐11. Rev. Fr. M. Jacob 

💐12. Rev. Fr. Antony Starwin, OMD

💐13. Rev. Fr. Leo Dominic

💐14. Rev. Fr. Sylvester Pradeep

💐15. Rev. Fr. Arul Vasantharaj, HGN

💐16. Rev. Fr. Felix, OFm Cap

💐17. Rev. Fr. X. Vinoth Kumar

💐18. Rev. Fr. Raymond


✝️Diocese of Dharmapuri:

🍎1. Rev. Fr. Arul Jyothi 

🍎2. Rev. Fr. John Kennedy 

🍎3. Rev. Fr. A. Susairaj 

🍎4. Rev. Fr. Amalanathan 

🍎5. Rev. Fr. Michael Andrews 

🍎6. Rev. Fr. A. Bosco Madalaimuthu

🍎7. Rev. Fr. Justin Dhiraviam 

🍎8. Rev. Fr. Vijay Amirtharaj

🍎9. Rev. Fr. P. Lourthu Samy

🍎10. Rev. Fr. A. Ambrose

🍎11. Rev. Fr. Libin Pakiam

🍎12. Rev. Fr. S. Jesudas

🍎13. Rev. Fr. Zakaraias

🍎14. Rev. Fr. G. Pakiyanathan

🍎15. Rev. Fr. M. Albert William

🍎16. Rev. Fr. Arokia James

🍎17. Rev. Fr. Christopher

🍎18. Rev. Fr. A. Madalaimuthu

🍎19. Rev. Fr. I. Robert

🍎20. Rev. Fr. V. John Michael, SJ

🍎21. Rev. Fr. Sebastian, VC

🍎22. Rev. Fr. M. Susai

🍎23. Rev. Fr. M. George

🍎24. Rev. Fr. C. Laser

🍎25. Rev. Fr. Mosus

🍎26. Rev. Fr. Cyril Paulraj

🍎27. Rev. Fr. A. Vinoth Louis

🍎28. Rev. Fr. Arul Raj

🍎29. Rev. Fr. M. Alex

🍎30. Rev. Fr. Arokia Pradeep 

🍎31. Rev. Fr. Mariyadoss 

🍎32. Rev. Fr. Livin 

🍎33. Rev. Fr. Isaiyas 


✝️Diocese of Salem:

🌹1. Rev.Fr. John Kennedy 

🌹2. Rev.Fr. Prasanna 

🌹3. Rev.Fr. Ananda Raj

🌹4. Rev.Fr. Lourthusami

🌹5. Rev.Fr. Francis Asaithampi

🌹6. Rev.Fr. Selvam Francis Xavier 

🌹7. Rev.Fr. Belevendram

🌹8. Rev.Fr. Henry Kishore 

🌹9. Rev.Fr. Jayaseelan 

🌹10. Rev.Fr. Prakasha 

🌹11. Rev.Fr. Tharthese, CM

🌹12. Rev.Fr. Vethanayagam, OFM Cap 

🌹13. Rev.Fr. Rajappa

🌹14. Rev.Fr. Charles 

🌹15. Rev.Fr. Pascal Selvanathan, CSC 

🌹16. Rev.Fr. Toni Antony, MSFS

🌹17. Rev.Fr. A. John Alphonse 

🌹18. Rev.Fr. D. A. Francis 

🌹19. Rev.Fr. Carmel Kirubakaran

🌹20. Rev.Fr. Xavier Kalaivanan, VC

🌹21. Rev.Fr. Robert Devadhas, C.PP.S

🌹22. Rev.Fr. Albert Anthony Raj

🌹23. Rev. Fr. Vimal Dhas 

🌹24. Rev. Fr. Arokia David 

🌹25. Rev. Fr. Arul Francis Xavier 

🌹26. Rev. Fr. John Bosco paul

🌹27. Rev. Fr. Theoder Selvaraj 

🌹28. Rev. Fr. Arulappan 

🌹29. Rev. Fr. Innasimuthu

🌹30. Rev. Fr. Amal Mahimairaj 

🌹31. Rev. Fr. Solomon Raj 

🌹32. Rev. Fr. George Edwin, SAC

🌹33. Rev. Fr. Francis Xavier, OdeM 

🌹34. Rev. Fr. I. Gregory Rajan 

🌹35. Rev. Fr. Arul Sundar 

🌹36. Rev. Fr. Edward Rajan 

🌹37. Rev. Fr. K. John Joseph

🌹38. Rev. Fr. Anthoni Dhas, HGN

🌹39. Rev. Fr. Simon Benjamin, HGN

🌹40. Rev. Fr. Edwin, HGN

🌹41. Rev. Fr. M. Christhu Raja

🌹42. Rev. Fr. L. David


✝️Diocese of Coimbatore:

🏵1. Rev. Fr. Lawrence 

🏵2. Rev. Fr. Shiju 

🏵3. Rev. Fr. Joseph David 

🏵4. Rev. Fr. Immanuel Peter 

🏵5. Rev. Fr. Martin, MMI

🏵6. Rev. Fr. A. Xavier Gladius 

🏵7. Rev. Fr. Arokia Judha Thadeus 

🏵8. Rev. Fr. Sebastian Durai 

🏵️9. Rev. Fr. A.T.S. Kennedy

🏵️10. Rev. Fr. Kulanthaisamy

🏵️11. Rev. Fr. A. Albert Nelson

🏵️12. Rev. Fr. Jegan Antony

🏵️13. Rev. Fr. Lourdu Irudayaraj

🏵️14. Rev. Fr. Maria Joseph

🏵️15. Rev. Fr. Johnpaul Vincent


✝️Diocese of Vellore:

🌸1. Rev. Fr. Prasad, OSM

🌸2. Rev. Fr. Deva Sagayam 

🌸3. Rev. Fr. N. Arokia Dhas 

🌸4. Rev. Fr. R. Lawrence 

🌸5. Rev. Fr. T.  Prem Kumar 

🌸6. Rev. Fr. M. Johnson 

🌸7. Rev. Fr. I. Anthoni Selvaraj 

🌸8. Rev. Fr. S. C. Jayakumar 

🌸9. Rev. Fr. Bhagyaraj Moeisan

🌸10. Rev. Fr. M. Martin

🌸11. Rev. Fr. Motchanathan 

🌸12. Rev. Fr. V. Sekar 

🌸13. Rev. Fr. P. J. Vincent

🌸14. Rev. Fr. Ramesh

🌸15. Rev. Fr. L. Joseph

🌸16. Rev. Fr. A. Arokiasamy

🌸17. Rev. Fr. S. Vellankanni


✝️Diocese of Kumbakonam:

💐1. Rev. Fr. Thangasami 

💐2. Rev. Fr. L. Vincent Roch Manikam 

💐3. Rev. Fr. Alphonse 

💐4. Rev. Fr. J. M. Jomicks Savio 

💐5. Rev. Fr. Santhiagu 

💐6. Rev. Fr. Antony Joseph 

💐7. Rev. Fr. Thainis, OFM Cap

💐8. Rev. Fr. James Raj 

💐9. Rev. Fr. Amaithi Arasu

💐10. Rev. Fr. Dominic Savio

💐11. Rev. Fr. U. S. Arokia Samy

💐12. Rev. Fr. Vincent Ferrer

💐13. Rev. Fr. Robert Selvan

💐14. Rev. Fr. Henry Pushparaj

💐15. Rev. Fr. A. John Britto

💐16. Rev. Fr. S. Chinnappan

💐17. Rev. Fr. P. Augustin

💐18. Rev. Fr. M. Albert Pushparaj


✝️Diocese of Thanjavur:

🌽1. Rev. Fr. Gerald  

🌽2. Rev. Fr. Saveriar  

🌽3. Rev. Fr. Surendher, OCD

🌽4. Rev. Fr. David 

🌽5. Rev. Fr. Thadeus, MMI

🌽6. Rev. Fr. Aro Jesuraj

🌽7. Rev. Fr. Paulraj, MMI

🌽8. Rev. Fr. Jerlin 

🌽9. Rev. Fr. A. Arokiasamy

🌽10. Rev. Fr. T. Arokia Bhaskar


✝️Diocese of Ooty:

🍊1. Rev. Fr. Amirtha Raj 

🍊2. Rev. Fr. Jerome 

🍊3. Rev. Fr. Arokiarajan 

🍊4. Rev. Fr. Leo Xavier

🍊5. Rev. Fr. C. Rozario

🍊6. Rev. Fr. Joseph Amaladas

🍊7. Rev. Fr. Francis Michael Diraviam


Archdiocese of Madurai:

💎1. Rev. Fr. Elangovan Arputharaj 

💎2. Rev. Fr. Sebastian 

💎3. Rev. Fr. Ignatius 

💎4. Rev. Fr. Philip Arokiaraj, Montfort 

💎5. Rev. Fr. Xavier Arul Royan

💎6. Rev. Fr. Susai Marian, OCD

💎7. Rev. Fr. Arokiaraj, SDM

💎8. Rev. Fr. Alvarez Sebastian 

💎9. Rev. Fr. J. Thiruthuva Raj

💎10. Rev. Fr. S. A. Parivalan

💎11. Rev. Fr. J. Thomas Edison

💎12. Rev. Fr. D. David, MMI

💎13. Rev. Fr. Alex Gnanaraj

💎14. Rev. Fr. A. Anthony Samy

💎15. Rev. Fr. L. Jayaraj, MSFS

💎16. Rev. Fr. Gandhi

💎17. Rev. Fr. P. S. Ignatius Arputharaj

💎18. Rev. Fr. Sandana Sagayam


Diocese of Trichy:

🍑1. Rev. Fr. L. Edward Raja 

🍑2. Rev. Fr. S. Antony Paulraj

🍑3. Rev. Fr. James Selvanathan 

🍑4. Rev. Fr. Micheal Joe 

🍑5. Rev. Fr. Sekar Sebastian 

🍑6. Rev. Fr. Sagayaraj 

🍑7. Rev. Fr. S. Maria Susai 

🍑8. Rev. Fr. Philip Anthony

🍑9. Rev. Fr. A. James

🍑10. Rev. Fr. M. John Peter

🍑11. Rev. Fr. Joe Joe Lawrence

🍑12. Rev. Fr. A. Jerold Francis Xavier

🍑13. Rev. Fr. Jerome Gnana Prabhu

🍑14. Rev. Fr. K. Amal Raj (Mathivanan), SMM

🍑15. Rev. Fr. P. Dhass


✝️Diocese of Dindigul: 

🍇1. Rev. Fr. Arul Jeyaseelan

🍇2. Rev. Fr. Arul Rubesh 

🍇3. Rev. Fr. Leo Joseph 

🍇4. Rev. Fr. Martin, OMI

🍇5. Rev. Fr. Fernandez, MMI

🍇6. Rev. Fr. S. Augustin Jacob

🍇7. Rev. Fr. Stephen Gasper

🍇8. Rev. Fr. Sebastian, SDB


✝️Diocese of Sivagangai:

🍒1. Rev. Fr. Arul Santhiyagu

🍒2. Rev. Fr. Albert MuthuMalai, SJ

🍒3. Rev. Fr. C. A. James

🍒4. Rev. Fr. I. Charles 

🍒5. Rev. Fr. S. Lourthu Raj 

🍒6. Rev. Fr. Maria Anthony 

🍒7. Rev. Fr. M. Ramesh 

🍒8. Rev. Fr. M. Savarimuthu 

🍒9. Rev. Fr. L. Sagayaraj 

🍒10. Rev. Fr. S. Edward Jayakumar 

🍒11. Rev. Fr. S. David Kuzhanthainathan

🍒12. Rev. Fr. A. Rajamanikkam

🍒13. Rev. Fr. S. Sebastian

🍒14. Rev. Fr. Susai Arokiasamy

🍒15. Rev. Fr. Bernardin Selvadurai, OSM

🍒16. Rev. Fr. S. Amalraj

🍒17. Rev. Fr. Devasagayam

🍒18. Rev. Fr. Arokia Anand

🍒19. Rev. Fr. A. Singarayer


✝️Diocese of Tuticorin:

🦋1. Rev. Fr. Justin 

🦋2. Rev. Fr. George Aaliban 

🦋3. Rev. Fr. Maria Valan 

🦋4. Rev. Fr. Arul Mani 

🦋5. Rev. Fr. Michael Lawrence 

🦋6. Rev. Fr. Johnson 

🦋7. Rev. Fr. Francis Vasanthan 

🦋8. Rev. Fr. Valan Arasu 

🦋9. Rev. Fr. G. Joseph 

🦋10. Rev. Fr. Antony Duglus 

🦋11. Rev. Fr. Raja Rodrigo 

🦋12. Rev. Fr. Lerin Derose 

🦋13. Rev. Fr. Mariadas Lipton 

🦋14. Rev. Fr. Amalan Damian 

🦋15. Rev. Fr. A. Jesudass Fernando

🦋16. Rev. Fr. Antony Jegathesan

🦋17. Rev. Fr. Peter Bastin

🦋18. Rev. Fr. Joseph Ravibalan

🦋19. Rev. Fr. Arputha Xavier

🦋20. Rev. Fr. Vladimir Dixon

🦋21. Rev. Fr. R. Iruthayaraj

🦋22. Rev. Fr. Flavian

🦋23. Rev. Fr. R. Santiago

🦋24. Rev. Fr. G. Segaran

🦋25. Rev. Fr. Nelson Raj

🦋26. Rev. Fr. R. Pradeep

🦋27. Rev. Fr. Bensigar Amal

🦋28. Rev. Fr. K. Sagaya Justin

🦋29. Rev. Fr. J. Vinith Raja

🦋30. Rev. Fr. K. Selvarayar

🦋31. Rev. Fr. Pakia Joseph Raj

🦋32. Rev. Fr. L. Arokiam

🦋33. Rev. Fr. J. Edward

🦋34. Rev. Fr. Joseph Starlin


✝️Diocese of Palayamkottai:

🪴1. Rev. Fr. S. M. Arul Raj

🪴2. Rev. Fr. Sathish Selva Thayalan 

🪴3. Rev. Fr. Jeeva Paniraj 

🪴4. Rev. Fr. I. Michael 

🪴5. Rev. Fr. Rajadevan, SDB

🪴6. Rev. Fr. Siluvai, SDB

🪴7. Rev. Fr. Arul Nesamani

🪴8. Rev. Fr. P. Anto 

🪴9. Rev. Fr. S. Joseph Johnson 

🪴10. Rev. Fr. S. Alphonse

🪴11. Rev. Fr. Bosco Gunaseelan

🪴12. Rev. Fr. Sagaya Chinnappan

🪴13. Rev. Fr. S. Santhiyagu

🪴14. Rev. Fr. S. Joseph Raj

🪴15. Rev. Fr. F. Leo

🪴16. Rev. Fr. S. Francis Xavier

🪴17. Rev. Fr. M. P. Sesuraj

🪴18. Rev. Fr. Edward Rayen, OFM Cap

🪴19. Rev. Fr. M. Charles

🪴20. Rev. Fr. Y. Xavier Raj


✝️Diocese of Thuckalai:

🌷1. Rev. Fr. Joseph Santhosh 

🌷2. Rev. Fr. Sanil John Panthicharakil

🌷3. Rev. Fr. John Paul 

🌷4. Rev. Fr. Augustin Thalodil


✝️Diocese of Marthandam:

🍓1. Rev. Fr. Yesudhas

🍓2. Rev. Fr. Johnny Alfred 

🍓3. Rev. Fr. Ajeesh 

🍓4. Rev. Fr. Sathish Kumar 

🍓5. Rev. Fr. R. Yesudhas 

🍓6. Rev. Fr. S. Robert 

🍓7. Rev. Fr. Alex Kumar 

🍓8. Rev. Fr. Aruldhas

🍓9. Rev. Fr. Jose Bennett 

🍓10. Rev. Fr. Abinson Alex

🍓11. Rev. Fr. Jenan Jerald

🍓12. Rev. Fr. P. Benet

🍓13. Rev. Fr. Hebin

🍓14. Rev. Fr. Jibu Mathew

🍓15. Rev. Fr. Willbright

🍓16. Rev. Fr. Sajin Yesudhas


✝️Diocese of Kottar:

🍇1. Rev. Fr. Jelburin

🍇2. Rev. Fr. Anbarasan 

🍇3. Rev. Fr. Chrisbin Ponipas 

🍇4. Rev. Fr. Simon

🍇5. Rev. Fr. Arul Seelan 

🍇6. Rev. Fr. Selvam 

🍇7. Rev. Fr. Anto 

🍇8. Rev. Fr. Durai 

🍇9. Rev. Fr. Ralf Grand Madhan  

🍇10. Rev. Fr. Francis Borgeo 

🍇11. Rev. Fr. Doni Jerome 

🍇12. Rev. Fr. Antony Rosario 

🍇13. Rev. Fr. Christo Dapin 

🍇14. Rev. Fr. Sagaya Prabhu 

🍇15. Rev. Fr. Babians 

🍇16. Rev. Fr. Donathus, OMD

🍇17. Rev. Fr. Jegan 

🍇18. Rev. Fr. Henry Philip 

🍇19. Rev. Fr. Glasin 

🍇20. Rev. Fr. Ligorius 

🍇21. Rev. Fr. Godfrey 

🍇22. Rev. Fr. Francis Xavier 

🍇23. Rev. Fr. Sam Mathew 

🍇24. Rev. Fr. Maximian James 

🍇25. Rev. Fr. John Benitto 

🍇26. Rev. Fr. John Milton 

🍇27. Rev. Fr. Thomas Andrews, SAC

🍇28. Rev. Fr. S. P. Lawrence 

🍇29. Rev. Fr. Antony Bensigar 

🍇30. Rev. Fr. Susai Antony 

🍇31. Rev. Fr. Jude, MMI

🍇32. Rev. Fr. J. Simon

🍇33. Rev. Fr. M. Arul 

🍇34. Rev. Fr. Arokia Jenish 

🍇35. Rev. Fr. Zailsingh 

🍇36. Rev. Fr. P. Bensigar

🍇37. Rev. Fr. John Kuzanthai

🍇38. Rev. Fr. Michael George Bright

🍇39. Rev. Fr. B. Michael Raj

🍇40. Rev. Fr. Michael Angel

🍇41. Rev. Fr. John Thamasque 

🍇42. Rev. Fr. Kingsley Saju

🍇43. Rev. Fr. Jacob Ashlin

🍇44. Rev. Fr. A. Joseph Raj

🍇45. Rev. Fr. K. Mariadas

🍇46. Rev. Fr. Arul Eugin Roy

🍇47. Rev. Fr. Joseph Raj Lenin


✝️Diocese of Kuzhithurai:

🌹1. Rev. Fr. Geo Glitus 

🌹2. Rev. Fr. Sekhar Michael 

🌹3. Rev. Fr. Wiselin Xavier 

🌹4. Rev. Fr. Pushpha Raj

🌹5. Rev. Fr. Gilbert Lingson 

🌹6. Rev. Fr. Pencer Xavier 

🌹7. Rev. Fr. N. Martin 

🌹8. Rev. Fr. Sujin 

🌹9. Rev. Fr. Lithin 

🌹10. Rev. Fr. Benjamin 

🌹11. Rev. Fr. Antony Bhaskar

🌹12. Rev. Fr. Martin 

🌹13. Rev. Fr. Berckmans 

🌹14. Rev. Fr. Michael 

🌹15. Rev. Fr. Jelustin Jerold 

🌹16. Rev. Fr. Manokiam Xavier 

🌹17. Rev. Fr. Benitto 

🌹18. Rev. Fr. Xavier Sunder 

🌹19. Rev. Fr. A. Maria Vincent 

🌹20. Rev. Fr. Leo Alex

🌹21. Rev. Fr. Vijin Mariadhas

🌹22. Rev. Fr. Vinso Antony 

🌹23. Rev. Fr. A. Charles Viju 

🌹24. Rev. Fr. Joakins Antony 

🌹25. Rev. Fr. Suresh Raj 

🌹26. Rev. Fr. Albin Jose 

🌹27. Rev. Fr. Jees Reymond 

🌹28. Rev. Fr. Maria Anto Halwin 

🌹29. Rev. Fr. Francis Xavier 

🌹30. Rev. Fr. V. Robert 

🌹31. Rev. Fr. George Clement 

🌹32. Rev. Fr. Justin, OMD 

🌹33. Rev. Fr. Xavier Sunder

🌹34. Rev. Fr. Arul 

🌹35. Rev. Fr. Antony Jeyakodi

🌹36. Rev. Fr. Godwin Sounderraj

🌹37. Rev. Fr. K. George 

🌹38. Rev. Fr. Titus Mohan 

🌹39. Rev. Fr. Shine 

🌹40. Rev. Fr. Antony Xavier 

🌹41. Rev. Fr. Sargin Rubus 

🌹42. Rev. Fr. Sagaya Das 

🌹43. Rev. Fr. Godwin Selva Justus 

🌹44. Rev. Fr. Thomas Kurusappan 

🌹45. Rev. Fr. Alwin Vijay 

🌹46. Rev. Fr. Sunil 

🌹47. Rev. Fr. S. Vincent 

🌹48. Rev. Fr. J. Selvaraj 

🌹59. Rev. Fr. Sutherson 

🌹50. Rev. Fr. Jegan Silvester 

🌹51. Rev. Fr. Marconi Ravichandran

🌹52. Rev. Fr. Bright Simsa Raj 

🌹53. Rev. Fr. G. Christhu Raj 

🌹54. Rev. Fr. Dominic Kadatchadas 

🌹55. Rev. Fr. Daniel Abraham 

🌹56. Rev. Fr. InnaciMuthu, OCD

🌹57. Rev. Fr. John Xavier, ISCH

🌹58. Rev. Fr. Jose Prasanth

🌹59. Rev. Fr. Vanish Michael Raj

🌹60. Rev. Fr. Aloysius Babu, OCD


✝️Others:

❤1. Rev. Fr. Arokia Cyril, OMD

❤2. Rev. Fr. Melitus, MMI 

❤3. Rev. Fr. Soosai Mani 

❤4. Rev. Fr. Savariappan, MMI 

❤5. Rev. Fr. John Robert, VG Vellore 

❤️6. Rev. Fr. Bhaskaran Lenus, MSC

❤️7. Rev. Fr. Christopher Joseph Cruz, HGN

❤️8. Rev. Fr. Kingsley, MMI

❤️9. Rev. Fr. Joseph Arputharaj, OFM Cap

❤️10. Rev. Fr. Arokia Punithan, SSS

❤️11. Rev. Fr. Lawrence, SJ

🦋மற்றும் பல அருள்தந்தையர்கள் அவர்களது ஆலய உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வாயிலாகவும் தவல்களைத் தந்து உதவியுள்ளனர். மேலும் பல அருள்தந்தையர்கள் தங்கள் ஆலய வரலாற்றைத் தர தயாராக உள்ளனர். அனைவருக்கும் நன்றி.. 

🌹இவர்களுடன் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் அருள்சகோதரர்கள், அருள்சகோதரிகள், இளைஞர்கள், ஆலய பொறுப்பாளர்கள், உபதேசியார்கள், பீடச்சிறுவர்கள் மற்றும் பலர் ஆர்வமுடன் பங்குத்தந்தையின் வழிகாட்டுதலுடன் தகவல்களைத் திரட்டி தந்துள்ளனர். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை மீண்டும் ஒருமுறை கூறிக் கொண்டு.., தொடர்ந்து எமது இந்த எளிய கத்தோலிக்க மறைப்பரப்புப் பணிக்கான ஆதரவையும், ஜெபங்களையும் தந்து உறுதுணையாக இருக்க பணிவாக கேட்கும் உங்கள் அன்பின்.. 

Mr. K Jose Mathapuram

👉Our email address : joseeye1@gmail.com

👉Mob : 9843010316, 9360020628

🌏 Our website: https://www.church.catholictamil.com

👉 Our Facebook page: https://www.facebook.com/ஆலயம்-அறிவோம்-2287910631443583