புகைப்படங்களைப் புதுப்பிக்க உதவுங்கள்!

இயேசுக் கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே! முதன்முறையாக சுமார் 1,000 ஆலயங்களின் விவரங்களைப் படங்கள் மற்றும் வரலாற்றோடு பதிவேற்றி மக்களின் உபயோகத்திற்கு வழங்கிய முக்கியமான பணியை நமது இணையதளம் நிறைவேற்றியுள்ளது. பல அன்பர்களுக்கு திருப்பயணம் செல்லும்போதும், அருட்தந்தையர்கள் ஒரு பங்கிலிருந்து மற்றொரு பங்கிற்கு மாற்றலாகிச் செல்லும்போதும், மக்கள் புதிதாக ஒரு பங்கில் குடிபுகும்போதும் நமது ஆலயம் அறிவோம் முகநூல் பக்கமும் இணையதளமும் அவர்களுக்குப் பெருந்துணை புரிகின்றது. 10,00,000 அன்பர்களால் இந்த தளமானது பார்க்கப்பட்டுள்ளது! இன்னும் பல ஆலயங்களின் படங்கள் பழையதாகவும், மங்கலானதாகவும் இருப்பதைக் காண முடிகின்றது. ஆகவே தற்போதுள்ள படங்களையும், அருட்தந்தையர்களின் படங்கள் மற்றும் விவரங்களையும் நல்ல தரமுள்ள படங்களாக அனுப்பினால் அவைகளை நமது தளங்களில் அப்டேட் செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். படங்களை உங்கள் ஆலயத்தின் வரிசை எண்ணோடு சேர்த்து அனுப்பித்தர வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:  joseeye1@gmail.com நன்றி.