ஆலயங்கள் தொடர்புக்கு: திரு. ஜோஸ் ராஜ்,

Whatsapp & Call : 9843010316

facebook: ஆலயம் அறிவோம்

E-Mail:  joseeye1@gmail.com,

உங்கள் பங்கு ஆலயத்தின் புகைப்படம், குடும்பங்கள், மண்ணின் மைந்தர்கள், அன்பியங்கள் மற்றும் வரலாறு போன்ற தகவல்களை மேற்கண்ட மின்னஞ்சல் / வாட்சப் எண்ணிற்கு அனுப்பினால் அந்த தகவல்களும் நமது facebook மற்றும் இணையதளத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும்.